Etický kodex

Mnoho lidí v podnikání zapomíná na slušnost, gentlemanskou dohodu a dobré vychování. Schovávají je za rčení: "To je business." Tomuto rčení já říkám ne!

Mějte mě za blázna, nicméně v podnikání ctím pravidla etického kodexu.

Kodex

01

Sebereflexe

Ujednání první

Znám své hranice.
Vím, co pro Vás mohu udělat a co je již nad mé síly.
Pokud na poptávaný projekt nestačím, doporučím Vám vhodného kandidáta.

02

Gentleman

Ujednání druhé

Dodržuji jak smluvní ujednání, která jsem podepsal osobně nebo elektronicky, tak gentlemanské dohody.
Uznám svou chybu, nelžu.

03

Bez korupce

Ujednání třetí

Nekorumpuji a nechci být korumpován.
Pracuji čestně a bez pochybných aktivit.
Zdržuji se aktivit, které směřují proti tomuto kodexu.

04

Dobré jméno

Ujednání čtvrté

Tvořím tak, abych prezentoval dobré jméno mé, mého partnera nebo zaměstnavatele.
Za mé dílo musím být ochotný sám zaplatit.

05

Termíny

Ujednání páté

Dodržuji termíny.
Pokud je třeba termín změnit, víte to předem.
Dodržování termínů čekám i od svých partnerů, jak při práci, tak při platbách.

06

Skutečná cena

Ujednání šesté

Vždy kalkuluji a fakturuji cenu, která odpovídá náročnosti tvorby.
Nepodhodnocuji projekty, i grafik je člověk, který platí složenky.

 

Inspirováno: UNIE GRAFICKÉHO DESIGNU: Profesní sdružení grafických designérů a typografů České republiky [online].
[cit. 2013-12-05]. Dostupné z: http://unie-grafickeho-designu.cz/o-unii/kodex/