Cena

Tvorba na míru není levná, proto se vždy snažím přizpůsobit možnostem klienta.
Cenu za práci počítám hodinově nebo celkově za projekt.

Hodinová sazba

Počítá se do ní pouze čas, kdy dané dílo tvořím.

1 000 Kč / hod.

DPH

Nejsem plátcem DPH.

0 Kč

Splatnost faktur

Děkuji, že hradíte mé faktury včas, vážím si toho.

14 dní