Cena

Tvorba na míru není levná, proto se vždy snažím přizpůsobit možnostem klienta.
Cenu za práci počítám hodinově nebo celkově za projekt.
Součástí fakturace je i detailní výpis položek, které jsem pro vás tvořil, a času, který tvorba zabrala.

Hodinová sazba

Počítá se do ní pouze čas, kdy dané dílo tvořím.
Veškerý čas zaznamenávám pomocí aplikace Toggl a dodávám klientovi detailní výpis.

1 000 Kč / hod.

DPH

Nejsem plátcem DPH.

Splatnost faktur

Pořádek dělá přátele.
Děkuji vám, že hradíte mé faktury včas, tedy do uvedeného data splatnosti.

14 dní