Etický kodex

Cesta grafického designéra připomíná v mnohém cestu válečníka Bushidó.
Potkal jsem slušné lidi, potkal jsem i zmetky, všichni mě něco naučili. Proto jsem se rozhodl vytvořit a dodržovat etický kodex.

Přístup

Ke klientům se chovám tak, jak bych rád, aby se oni chovali ke mě, s veškerou úctou a slušností.

Komunikace

Komunikuji vždy narovinu, nelžu.

Znám své meze

Přijímám jen zakázky na jejichž tvorbu stačím. Pokud nebude v mých silách pro vás pracovat, mohu vám doporučit někoho jiného.

Tvorba

Tvořím dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Za výsledek mé tvorby musím být ochotný zaplatit sám sobě.

Termíny

Dodržuji termíny na kterých se spolu domluvíme. Pokud je třeba termín změnit, víte to předem.

Cena

Fakturuji vám vždy cenu bez DPH na které se za dané dílo domluvíme. Splatnost faktur je 14 dní.

Bez korupce

Pracuji bez korupce. Podplácení je pro lidi, kteří nejsou schopni tvořit čestně.

Mlčenlivost

Komunikace mezi klientem a mnou je považována za důvěrnou. Bez souhlasu klienta nepodávám informace.

Uznám chybu

Jsme jen lidé s různými úhly pohledu. Pokud udělám chybu, uznám ji a omluvím se. Je-li to možné, pracuji na její nápravě.