Postup spolupráce

Pořádek dělá přátele, proto budete vždy vědět, co pro vás aktuálně tvořím, kolik vás to bude stát a kdy to dostanete.
Níže je postup, který používám při spolupráci s klienty.

1. Zadání

Zadání musí obsahovat základní parametry, dle kterých pro vás vytvořím dané dílo. Jinými slovy, dle vašeho zadání, podkladů a představy vytvořím např. leták, logo nebo katalog. Bez něj je tvorba kalkulace jako věštění z křišťálové koule. Pošlete mi na e-mail vaše zadání, projdu jej a dám vám vědět, zda je možné dle něj vytvořit kalkulaci nebo zda jej spolu doplníme.

2. Kalkulace

Dle zadání připravím kalkulaci, kterou vám zašlu k odsouhlasení.
Na vás bude ji schválit, připomínkovat nebo poděkovat a ukončit spolupráci.
Pokud nebude v mých silách pro vás pracovat, mohu vám doporučit někoho jiného.

3. Objednávka

Po schválení kalkulace vám zašlu objednávku. Ta obsahuje zadání, seznam položek, jejich ceny, konečnou cenu a termín odevzdání. Závaznou se stává vaším podepsáním a zasláním na můj e-mail. Objednávka může být uzavřena i ústně.

Před zahájením tvorby vás poprosím o uhrazení 50 % z celkové ceny objednávky. 

4. Tvorba

Tvorba zabere určitý čas, o její délce budete pravidelně informováni a neměla by přesáhnout termín odevzdání. Do tvorby můžete zasáhnout 3 iteracemi. Výsledkem tvorby je dílo v podobě dat a licence k dílu. Předáním/posláním je tvorba ukončena. Po ukončení tvorby vás poprosím o uhrazení zbylých 50 %. K práci používám produkty společnosti Adobe Systems ®.
Adobe Illustrator

Adobe Illustrator ®

Adobe InDesign ®

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop ®

5. Předání díla

Můj cíl je spokojený klient.
Dílo předávám v elektronické/papírové podobě včetně licence k užívání díla.