„Stejně jako stavař potřebuje ke stavbě domu dobrý projekt, grafický designér potřebuje dobré zadání. S oblibou říkám, že jak dobré je zadání, tak dobrý je výsledný produkt."
Lukáš Broumský
Lukáš

1. Zadání

Zadání musí obsahovat základní parametry, dle kterých pro Vás vytvořím dané dílo. Jinými slovy, dle Vašeho zadání, podkladů a představy vytvořím např. leták, logo nebo katalog. Bez něj je tvorba kalkulace jako věštění z křišťálové koule.

Pošlete mi na e-mail Vaše zadání, projdu jej a dám Vám vědět, zda je možné dle něj vytvořit kalkulaci nebo zda jej spolu doplníme.

2. Kalkulace

Dle zadání připravím kalkulaci, kterou Vám zašlu k odsouhlasení. Na Vás bude ji schválit, připomínkovat nebo poděkovat a ukončit spolupráci.
Pokud nebude v mých silách pro Vás pracovat, mohu Vám doporučit někoho jiného.

3. Objednávka

Po schválení kalkulace Vám zašlu objednávku. Ta obsahuje zadání, seznam položek, jejich ceny, konečnou cenu a termín odevzdání. Závaznou se stává Vaším podepsáním a zasláním na můj e-mail. Objednávka může být uzavřena i ústně.

Před zahájením tvorby Vás poprosím o uhrazení 50 % z celkové ceny objednávky. 

4. Tvorba

Tvorba zabere určitý čas, o její délce budete pravidelně informováni a neměla by přesáhnout termín odevzdání. Do tvorby můžete zasáhnout
3 iteracemi. 
Výsledkem tvorby je dílo v podobě dat a licence k dílu. Předáním/posláním je tvorba ukončena.

Po ukončení tvorby Vás poprosím o uhrazení zbylých 50 %.

K práci používám produkty společnosti Adobe Systems ®.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator ®

Adobe InDesign ®

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop ®

5. Předání díla

Můj cíl je spokojený klient.
Dílo předávám v elektronické/papírové podobě včetně licence k užívání díla.