Západočeský tenisový svaz

2023 • tvorba loga

Západočeský tenisový svaz logo barevný pozitiv
Západočeský tenisový svaz logo barevný pozitiv
Západočeský tenisový svaz logo barevný negativ
Západočeský tenisový svaz logo barevný negativ

Popis

V roce 2023 mě oslovil pan Havel, zda bych neměl zájem o vytvoření loga pro Západočeský tenisový svaz.
Po rešarši log tenisových svazů jsem se rozhodl tuto výzvu přijmout a vzniklo dynamické logo s tenisovou tématikou.

Postup tvorby

Prvním krokem je zjištění,  jak si klient představuje své nové logo, jakým logem se prezentuje Tenisový svaz, jeho krajské organizace a jak vypadají jejich webové prezentace.

Ruku na srdce, kromě loga svazu, by si vše ostatní zasloužilo velkou péči, nicméně chápu, že svaz má nyní jiné starosti, než řešit svou vizuální podobu 🙂

Výsledkem tohoto kroku je základní představa o dosavadní vizuální podobě a možnostech, kudy se vydat. Časově zabere 1–2 hod.

Dle předchozího kroku vytvořím buď skicou nebo již přímo v editoru několik konceptů, které dále rozvíjím.

Zde bylo cílem mít dynamický logotyp a symbol spjatý s tématem tenisu. Hřiště, síť, raketa nebo míčky.

Vznikne tak černý pozitiv loga.

Tenis je pot, dřina, bolest, vášeň, výhra, prohra, slunce déšť. Jsou zde zastoupeny všechny barvy, proto jsem zvolil gradient teplých a studených barev.

Vznikl barevný pozitiv loga.

Po schválení všech předešlých kroků klientem přichází na řadu tvorba manuálu. Zde jsou definovány všechny varianty, barvy a doporučená použití.

Spolu s manuálem exportuji jednotlivé varianty v barevných modelech CMYK a RGB.

Po dokončení všech prací přichází na řadu předání díla a fakturace.
Klientovi zasílám také podrobné vyúčtování, pořádek dělá přátele 🙂